Сподели Филип Димитров за читателите на вестник „Демокрация“

Интервю за резултата от изборите

Надявам се да направим едно енергично и действено правителство

Надявам се да направим едно енергично и действено правителство

Надявам се да направим едно енергично и действено правителство

Надявам се да направим едно енергично и действено правителство

Уебсайт и реализация - BZGraphics