Информация за предизборен диспут в София с цитирани изказвания

Филип Димитров бе уверен , а Томов – разколебан

Филип Димитров бе уверен , а Томов – разколебан

Филип Димитров бе уверен , а Томов – разколебан

Филип Димитров бе уверен , а Томов – разколебан

Уебсайт и реализация - BZGraphics