От всички монарси в Централна Европа той е сред тези, на които обещават най-добро политическо бъдеще. Симеон Български, 53-годишен, се смята за обединяваща личност. Ще се върне ли той при своя народ? Говори ни за комунизма, за монархията, за Европа, за своите проекти

Интервю от френско списание „Во“, публикувано със съкращения

Благодарение на телевизията българите научиха , че съществувам

Благодарение на телевизията българите научиха , че съществувам

 

Уебсайт и реализация - BZGraphics