август
1991

Предизборните диспути

Предизборни диспути с откъси от изказвания

Двубоят

Двубоят

Уебсайт и реализация - BZGraphics