Дебати относно референдум за Конституцията, избори през месец май

Продължение: Стенограма от заседанието на политическите сили, състояло се на 16 юли 1991

Продължение: Стенограма от заседанието на политическите сили, състояло се на 16 юли 1991

Уебсайт и реализация - BZGraphics