Състояло се на 16 юли 1992

Обсъждат обстановката в страната около подписването на конституцията

Продължение Стенограма от заседанието на политическите сили

Продължение Стенограма от заседанието на политическите сили

Продължение Стенограма от заседанието на политическите сили

Продължение Стенограма от заседанието на политическите сили

Уебсайт и реализация - BZGraphics