Състояло се на 16 юли 1991

Обсъждат обстановката в страната около подписването на конституцията

Стенограма от заседанието на политическите сили

Стенограма от заседанието на политическите сили

Стенограма от заседанието на политическите сили

Стенограма от заседанието на политическите сили

Уебсайт и реализация - BZGraphics