Обръщение към българския народ на Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили

Заявена воля за избори на мнозинството от НКС, изброени са партиите и се определят депутатите от СДС, които остават във ВНС, че не представляват СДС.

Обръщение към българския народ

Обръщение към българския народ

Уебсайт и реализация - BZGraphics