Министър на финансите Иван Костов пред в. „Демокрация” за фактите и изводите от българската реформа

Анализ на държавния бюджет, вноса, износа, външния дълг и изводи

Ако стартът беше по-радикален, щяхме да постигнем повече

Ако стартът беше по-радикален, щяхме да постигнем повече

Уебсайт и реализация - BZGraphics