За създаване на гражданско движение за установяване на собствеността върху селскостопанските земи

Призив на Координационния съвет на СДС

Призив на Координационния съвет на СДС

Призив на Координационния съвет на СДС

Призив на Координационния съвет на СДС

Уебсайт и реализация - BZGraphics