Разговор с народния представител Александър Йорданов

Алексанър Йорданов говори за правителствота на Луканов, за слабостите в програмата и допълва, че СДС ще гласува против бюджета на Луканов.

България няма време за губене

България няма време за губене

Уебсайт и реализация - BZGraphics