Доклад на Жан Виденов пред 42-ия извънреден конгрес на БСП

Доклад на Жан Виденов пред конгреса на БСП, в който подава оставка и анализира постигнатото и грешките в управлението, както и описва приоритетите, по които би могло да се излезе от кризата; отчита, че инфлацията е основен проблем; за грешките и идеите на БСП

Няма да се кандидатирам за ръководни постове

Няма да се кандидатирам за ръководни постове

Няма да се кандидатирам за ръководни постове

Няма да се кандидатирам за ръководни постове

Уебсайт и реализация - BZGraphics