След едногодишното му действие ни очаквал растеж от 5-6 на сто

Жан Виденов на пресконференция, казва, че след година е възможен икономически растеж от 5-6% и въвеждане на валутен съвет

Паричният съвет възможен от началото на 1997 година

Паричният съвет възможен от началото на 1997 година

Уебсайт и реализация - BZGraphics