Тя е една и трябва да даде бъдеще на социалната перспектива за България като европейска държава на ХХI век

Георги Пирински за задачите на конгреса на БКП, която е България да има социална перспектива като европейска държава от 21-и век

Задачата на конгреса

Задачата на конгреса

Уебсайт и реализация - BZGraphics