До др. Стефан Продев, главен редактор на в.“Дума“

Писмо от Жан Виденов, в което критикува Стефан Продев и се изказва срещу политическите си противници Андрей Бунджулов и Андрей Райчев

"Писмо до редактора /от Жан Виденов/"

„Писмо до редактора
/от Жан Виденов/“

Уебсайт и реализация - BZGraphics