Доклад на Жан Виденов на пленума на ВС на БСП за структурната реформа и националното стопанство

Доклад на Жан Виденов на пленума на ВС на БСП, с който формулира икономическите цели, отчита финансова и икономическа стабилизация през изминалата година, която обаче няма да се запази през 96-а, говори за сътрудничеството с МФВ и Световната банка като единствена възможност за стабилност

БСП поема голям политически риск да спаси страната

БСП поема голям политически риск да спаси страната

"БСП поема голям политически риск да спаси страната /продължение от предния брой/"

„БСП поема голям политически риск да спаси страната
/продължение от предния брой/“

Уебсайт и реализация - BZGraphics