Анализ на Жан Виденов за едногодишното управление и задачите на законодателната и изпълнителната власт през 1996 г.

Обстоен анализ на Жан Виденов за постигнатото в управлението, очакванията за политически промени, набелязването на нови приоритети; за предстоящите президентски избори, финансовата стабилност, държавността

Демократичната левица и предизвикателствата на властта

Демократичната левица и предизвикателствата на властта

Демократичната левица и предизвикателствата на властта

Демократичната левица и предизвикателствата на властта

Уебсайт и реализация - BZGraphics