„Дума“ бе лишена от глас на президентската пресконференция
Отговори на Ж. Желев на пресконференцията му в „Бояна“

Пресконференция, на която президентът Желев оценява крайно негативно първата година от управлението на БСП; заявява готовността си да се яви на вътрешни предварителни избори за кандидат за президент ако участват всички демократични партии.

Желев демонизира кабинета „Виденов“

Желев демонизира кабинета „Виденов“

Желев демонизира кабинета „Виденов“

Желев демонизира кабинета „Виденов“

Уебсайт и реализация - BZGraphics