Писмото на Желев до Сендов, с което го обвинява в налагане на еднолична власт и отговора на Сендов, който е „дълбоко смутен“

Писмото, отговорът

Писмото, отговорът

Уебсайт и реализация - BZGraphics