Из доклада на премиера Жан Виденов пред парламента

Доклад на Виденов пред Парламента за бюджета, който предлага, който според него е ключ към преструктуриране и стимулиране на икономическия растеж и приватизацията

За бюджетната политика на правителството през 1995 година

За бюджетната политика на правителството през 1995 година

За бюджетната политика на правителството през 1995 година

За бюджетната политика на правителството през 1995 година

Уебсайт и реализация - BZGraphics