Слово на Жан Виденов, произнесено пред Атлантическия клуб на 4 април 1995 г.

Слово на Виденов пред Атлантическия клуб, в което говори за необикновената ситуация в международен план, за отношенията на страната ни с НАТО и в по-широк международен план, за проблемите и възможностите, които дават войните в Югославия

България и бъдещите системи за сигурност

България и бъдещите системи за сигурност

България и бъдещите системи за сигурност

България и бъдещите системи за сигурност

Уебсайт и реализация - BZGraphics