Иван Костов е категоричен, че за всяка конкретна позиция в близко източните спорове България е суверенна да преценява сама как да балансира и какво позиция да заеме, така че да отстоява своите лични интересиDk_1998_114q

Уебсайт и реализация - BZGraphics