Подписан е Законът за държавния служител и ще бъде представен в парламента националната стратегия за борба с престъпността

Dk_1998_104q

Уебсайт и реализация - BZGraphics