България не е против сърбите, но не желае да става политически заложник на това, което става в остатъчна Югославия, подчертава Петър Стоянов

Уебсайт и реализация - BZGraphics