Слово на министър-председателят Иван Костов пред Европейската конференция в Лондон на 12 март 1998

Dk_1998_053q

Уебсайт и реализация - BZGraphics