Иван Костов заявява, че в режим на паричен съвет държавата не може да се разстяга, за да удовлетвори исканията на стачкуващи и синдикатиDk_1998_047q

Уебсайт и реализация - BZGraphics