Казва президентът Петър Стоянов в интервю с Цоня Събчева от РФИ-България

Петър Стоянов желае на срещата с Клинтън да покаже един нов образ на БългарияDk_1998_042q

Уебсайт и реализация - BZGraphics