По време на протестите през 1990 г., Луканов е поискал от Желев да се намеси армията, но президентът не се е съгласилDk_1998_006q

Уебсайт и реализация - BZGraphics