52 законопроекта, 215 постановления, 57 разпоредби и 413 решения прие кабинетът за 7-месечното си управлениеDk_1998_001q

Уебсайт и реализация - BZGraphics