Какви са приоритетите на министрите за 1998 г.

Ще изтръгнем и корупцията от държавния апарат, обещава министър-председателят Иван Костов
Dk_1998_001q

Уебсайт и реализация - BZGraphics