Георги Атанасов подава оставка и се мотивира с нуждата от ново правителство на широка национална основа

Правителството подаде оставка

Правителството подаде оставка

Уебсайт и реализация - BZGraphics