Акад. Николай Тодоров пред в.“Дума“

Интервю с акад. Николай Тодоров за Народния съд, процесите след 9 септември и спомените му като очевидец на събитията

Хуманистичните предизвикателства на нашето време изискват справедлив подход към всяко деяние

Хуманистичните предизвикателства на нашето време изискват справедлив подход към всяко деяние

Уебсайт и реализация - BZGraphics