Желев говори за хода на първия тур на президентските избори и увереността си, че ще спечели на втория, за отношението си към конституцията, отношенията му с Петър Берон и за политическата обстановка в страната.

Из стенографския запис на единствената изцяло излъчена по телевизията пресконференция в нощта след първия тур на президентските изборите

Из стенографския запис на единствената изцяло излъчена по телевизията пресконференция в нощта след първия тур на президентските изборите

Уебсайт и реализация - BZGraphics