Из свидетелски показания на Андрей Луканов, дадени пред съда по дело № 1 на 31 октомври 1991 г.

Подробна стенограма от свидетелските показания на Андрей Луканов по дело номер 1

Всеки узурпатор трябва да понесе своята отговорност

Всеки узурпатор трябва да понесе своята отговорност

Уебсайт и реализация - BZGraphics