Димитър Попов казва знаменитата си реплика, цитирана тук като „Братя, не купувайте нищо от това, което ви се струва скъпо. Не го купувайте, за бога!“ Ще трябва да държим здраво заплатите.

Премиерът призова да не купуваме това, което ни се струва скъпо - част 1

Премиерът призова да не купуваме това, което ни се струва скъпо – част 1

Премиерът призова да не купуваме това, което ни се струва скъпо - част 2

Премиерът призова да не купуваме това, което ни се струва скъпо – част 2

Уебсайт и реализация - BZGraphics