Земята трябва да се върне на предишните собственици, казва Желев, но това не означава рестартиране на българското село с Белчо и Сивушка.

Според президента Желев въпросът за земята засяга и националната сигурност

Според президента Желев въпросът за земята засяга и националната сигурност

Уебсайт и реализация - BZGraphics