Новогодишно обръщение на президента Желю Желев към българския народ

Реч на Желев за Нова година, в която говори основно за прехода и икономическите трудности, за напредъка в международните ни отношения, членство в МВФ, разширяване на отношенията с Европа и САЩ.

Настъпва година на икономически промени  - част 1

Настъпва година на икономически промени
– част 1

Настъпва година на икономически промени  - част 2

Настъпва година на икономически промени
– част 2

Уебсайт и реализация - BZGraphics