към служителите на МНО, МВР, МВнР, съда, прокуратурата, НРС и НСО

Желев се обръща към служителите от отбраната и вътрешните работи във връзка с новоприет закон за деполитизация на служителите, който според него е необходимо условие, което ще помогне за изграждането на нов образ на България

Обръщение на президента - част 1

Обръщение на президента – част 1

Обръщение на президента - част 2

Обръщение на президента – част 2

Уебсайт и реализация - BZGraphics