Акад. Николай Тодоров, Председател на Великото народно събрание

Програмен текст на акад. Николай Тодоров като председател на Великото народно събрание – казва, че по основните въпроси е необходим компромис, но постигането му е трудно, има големи обществени очаквания и те са съвсем нормални, търси се предварително съгласуване между политическите фракции, така че да не се налагат решенията с мнозинство

Търсене на пътища в условията на напрежение

Търсене на пътища в условията на напрежение

Уебсайт и реализация - BZGraphics