Доклад на председателя на ВС на БСП пред съвместното заседание на ВС на БСП и ПГДЛ

Подробен доклад на Първанов пред висшия съвет на БСП за 100-те дни управление на Костов, казва, че парламентът се е превърнал в придатък на правителството, говори за политическата обстановка в страната, за стремежа за силен старт в работата на левицата, с ретроспекция към случилото се през февруари.

За политическата ситуация в страната и опозиционната политика на демократичната левица през есенно-зимния сезон

За политическата ситуация в страната и опозиционната политика на демократичната левица през есенно-зимния сезон

За политическата ситуация в страната и опозиционната политика на демократичната левица през есенно-зимния сезон

За политическата ситуация в страната и опозиционната политика на демократичната левица през есенно-зимния сезон

Уебсайт и реализация - BZGraphics