Вицепремиерът Методиев казва, че няма нищо против да се разшири достъпът до досиетата и да обхване и ръководителите на държавни медии

Методиев иска досиетата и на медийните шефове

Методиев иска досиетата и на медийните шефове

Уебсайт и реализация - BZGraphics