Костов на посещение в Амстердам за среща на асоциираните държави. По отношение на икономическите критерии имаме надежда, казва Костов. За България фундаментален е принципът на равния старт

Иван Костов: Отговаряме на политическите критерии за ЕС

Иван Костов: Отговаряме на политическите критерии за ЕС

Иван Костов: Отговаряме на политическите критерии за ЕС

Иван Костов: Отговаряме на политическите критерии за ЕС

Уебсайт и реализация - BZGraphics