Разделителната линия не е между партиите, а между държавата и престъпността, казва Костов и обещава конкретни закони в тази насока. Основна мярка ще е закон за отнемане на незаконно придобитото имущество

Костов обяви приоритетите си в борбата с престъпността

Костов обяви приоритетите си в борбата с престъпността

Костов обяви приоритетите си в борбата с престъпността

Костов обяви приоритетите си в борбата с престъпността

Уебсайт и реализация - BZGraphics