Костов не е получил конкретни обещания, членство в ЕС е дългосрочна стратегическа цел. Според него левът е силно подценен.

Няма обещание за влизането ни в ЕС

Няма обещание за влизането ни в ЕС

Уебсайт и реализация - BZGraphics