Гаврийски управител на БНБ, а Румен Добрински шеф на борда

Костов очаква до дни фиксираният курс да стане факт

Хиляда лева за марка, отсече Иван Костов

Хиляда лева за марка, отсече Иван Костов

Хиляда лева за марка, отсече Иван Костов

Хиляда лева за марка, отсече Иван Костов

Уебсайт и реализация - BZGraphics