Новината, че няма да върне закона за лустрацията изненада всички, казва Първанов, иска среща със Стоянов и казва, че мнозинството е извадило текстове, които са остарели с 8 години; казва, че сам не попада под ударите на закона, но това би важало за много интелектуалци
Dm_1998_040u Dm_1998_041u

Уебсайт и реализация - BZGraphics