Първанов представя пълния текст на документа, в който представя позицията на БСП пред югославския лидер. Нормална практика е БСП да разменя информация с европейските си партньори, казва ПървановDm_1998_039u

Уебсайт и реализация - BZGraphics