Костов: Връзването на лева към марката ще насърчи германските инвестиции. Според него в България има национално съгласие за дневния ред на реформите

Иван Костов получи подкрепата на Кол

Иван Костов получи подкрепата на Кол

Иван Костов получи подкрепата на Кол

Иван Костов получи подкрепата на Кол

Уебсайт и реализация - BZGraphics