Стенограма от закрита среща с европейски депутати

Стенограмата от закрита среща на Костов с евродепутати, в диалога настоява за по-бързо приемане на България в ЕС, за хода на приватизацията и реформите у насDm_1998_030u

Уебсайт и реализация - BZGraphics