Политическа резолюция на конгреса за неуспехите на правителството и особената тревога за социална област. Основна цел на БСП е да се бори за извеждане на България от кризатаDm_1998_048u

Уебсайт и реализация - BZGraphics